הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

اقسام المجلس מחלקות

מסשם פרטישם משפחהתפקידטלפון נייד
טלפוןדאר אלקטרוני
1אבתסאם אבושקארהמנהלת חשבונות 053-678362904-6786407Ibtisamab62@gmail.com
2אמנהעיסאוימנהלת מחלקת רווחה  04-6785810amnies@walla.com
3אנעאםחוראנימזכירה ראשית ב"ס יסודי0546-70-83-8804-6786356inaamhu@gmail.com
4גומאנאמועלםעובדת סוציאלית 052-394639404-6785869juman310@gmail.com
5גומאנה עילבונימזכירה בית ספר חט"ב058-722751504-8238553jomanaeila87@gmail.com
6גמיל חאיקמבקר פנימי למועצה 0544-84581004-6782123jamil99@walla.com
7גמילה חזאןקופאית 0544-71442004-6566966
04-6786407
gamila_ha@hotmail.com
8דיאנהסלייחמזכירה ב"ס יסודי 054-555402204-6785190
046786356
dian4231@gmail.com
9האללהעילבונימזכירה במועצה 054-286823704-6786407 
10האני סמעאןמזכיר המועצה 052-646350104-6782123hany.siman@gmail.com
11היאםעידמזכירה וקבלת קהל במועצה 052-535288904-6786536----
12הלאזרייקעובדת סוציאלית  04-6785810halahzr@gmail.com
13הנד ביטארמזיכרה ראשית ב"ס חט"ב054-636286804-6785137
04-8238553
hend.b73@gmail.com
14ויסאםחוריקב"ס054-72055180737079011/2/3abogeorge1.wk@gmail.com
15ויסאםמועלםמהנדס המועצה 052-646350904-6782123eilaboun.eng@gmail.com
16ויקטורעילבוניאיש אחזקה בי"ס יסודי 052-646350504-6778648
04-6786356
victor-ai@hotmail.com
17חוסאםזרייקגזבר המועצה052-646350204-6786407husamzr@walla.com
18כיתי שאמימזכירה בי"ס חט"ב052-534149504-6785817
04-8238553
 
19לילי זינהפקידת גבייה 052-444658904-6778269
04-6786407
z.majd@hotmail.com
20לינאחלילמזכירה בי"ס יסודי 050-444772004-6786356linakhalil73@gmail.com
21מאגדה גריסמזכירה מחקלת חינוך052-5274724073-7079011-2-3smileylife81@gmail.com
22מהאזריקמזכירה מחלקת ספורט054-211828504-6785680mha_yuosef@hotmail.com
23מורקוסעידמנהל מחלקת תברואה052-64635046786407markoseid@hotmail.com
24נבילאמטאנסספרן052-670032904-6789245nabel.emtanes@gmail.com
25נבילה זרייק עבידעובדת סוציאלית  04-6781750nabela82@hotmail.com
26נואללואנסיעובדת סוציאלית  04-6785810nawal0328@gmail.com
27נואף שיבאלנימנהל אחזקה -מועצה 052-646350704-6786407shebalne57@walla.com
28סאהרסמעאןמחלקת ספורט 052-576463804-6785680f_g_saher@hotmail.com
29סהאםמטרמנהלת לשכה ראש המועצה0505-8899066786407elbn.sec@gmail.com
30סוהאחנאקניינית 0542-12213704-8268707
04-6786407
s.soha.hanna78sh@gmail.com
31סוסןסויידחשבת שכר0546-96022604-6786407swaidsawsan@gmail.com
32סלמאסרורעובדת זכאות-מחלקת רווחה  04-6785810salma_srour@hotmail.com
33סמירזריקפסיכולוג054-4697253073-7079011samo_zr@hotmail.com
34סמעאןסמעאןמחלקת ספורט-מנהל מתקנים 052-480539504-6786407simaans@hotmail.com
35ראפת סמעאןאיש אחזקה בי"ס חט"ב052-646351004-8238553rafatsimaan@gmail.com
36רזקרושרושמנהל יחידת נוער050-867318104-6267074rezek.rosh@hotmail.com
37ריםזרייקמנהלת מחלקת חינוך 052-6463503073-7079011-2-3elbn.edu@gmail.com

اقسام المجلس מחלקות