תכנית מתאר שכונה מערבית משרד שיכון

תרשים שכונה מערבית מוצעת