קובץ נלווה למכרז ביטוחי המועצה - אישור נסיון

קובץ המכרז:קובץ נלווה למכרז ביטוחי המועצה - אישור נסיון