קובץ נלווה למכרז ביטוחי המועצה - טופס 126 א

קובץ המכרז:טופס 126 א לשנת 2019 (1).pdf