קובץ נלווה למכרז ביטוחי המועצה - שאלות הבהרה ותשובות לחברת איילון

קובץ המכרז:שאלות הבהרה ותשובות לחברת איילון.pdf