קבוץ נלווה למכרז ביטוחי המועצה - תשובות 2

קובץ המכרז:שאלות ותשובות 2.pdf