קבוץ נלווה למכרז ביטוחי המועצה - תשובות 3

קובץ המכרז:תשובות 3