מכרז התייעלות אנרגיטית

מועד אחרון להגשה:06/07/2020
קובץ המכרז:מכרז התייעלות אנרגיטית