מכרז התייעלות אנרגיטית - כתב כמויות ואומדן

מועד אחרון להגשה:06/07/2020
קובץ המכרז:מכרז התייעלות אנרגיטית - כתב כמויות ואומדן