מכרז הצטרפות למאגר קבלנים יועצים ומתכננים של המועצה

מועד אחרון להגשה:31/12/2021
קובץ המכרז:מכרז הצטרפות למאגר קבלנים יועצים ומתכננים של המועצה