מחלקות

​​ספר טלפונים - מחלקות המועצה

  • מזכירות: 04-6786407
  • כתובת: ת.ד 1, עיילבון. מיקוד 1697200
שם
תפקיד
טלפון נייד
טלפון
דואר אלקטרוני
אבתסאם אבו שקארהמנהלת חשבונות ראשית 
04-6786407Ibtisamab62@gmail.com
אנעאם חוראני
מזכירה ראשית ב"ס יסודי0546-70-83-8804-6786356inaamhu@gmail.com
אקרם ​סרור
מנכ"ל המועצה ​
050-6810610
04-6782123
akramsr63@gmail.com
גומאנא מועלםמנהלת מחלקת רווחה
052-394639404-6785810
juman310@gmail.com
גמיל חאיקמבקר פנימי למועצה 0544-84581004-6782123jamil99@walla.com
גמילה חזאןקופאית 0544-71442004-6566966
04-6786407
gamila_ha@hotmail.com
הלא זרייק
עובדת סוציאלית  04-6785810halahzr@gmail.com
הנד ביטארמזיכרה ראשית ב"ס חט"ב054-636286804-6785137
04-8238553
hend.b73@gmail.com
ויסאם חוריקב"ס054-72055180737079011/2/3abogeorge1.wk@gmail.com
ויסאם מועלםמהנדס המועצה 052-646350904-6782123eilaboun.eng@gmail.com
סמיר אבו זיד
ראש המועצה
0546625606
046786407
 סמיר אבוזיד - ראש המועצה (sameer.ab.zed@gmail.com)
לילי זינהפקידת גבייה 052-444658904-6778269
04-6786407
z.majd@hotmail.com
לינא חלילמזכירה בי"ס יסודי 050-444772004-6786356 linakhalil73@gmail.com


מהא זריקמזכירה מחלקת ספורט054-211828504-6785680mha_yuosef@hotmail.com
נביל אמטאנסספרן
052-670032904-6789245 nabel.emtanes@gmail.com
נבילה זרייק עבידעובדת סוציאלית  04-6781750nabela82@hotmail.com
נואל לואנסיעובדת סוציאלית  04-6785810 nawal0328@gmail.com
נואף שיבאלנימנהל אחזקה -מועצה 052-646350704-6786407 shebalne57@walla.com
סאהר סמעאןמחלקת ספורט 052-576463804-6785680f_g_saher@hotmail.com
סוהא חנאקניינית 0542-12213704-8268707
04-6786407
s.soha.hanna78sh@gmail.com
סלמא סרורעובדת זכאות-מחלקת רווחה  04-6785810 salma_srour@hotmail.com
סמעאן סמעאןמחלקת ספורט-מנהל מתקנים 052-480539504-6786407simaans@hotmail.com
ראפת סמעאןאיש אחזקה בי"ס חט"ב052-646351004-8238553 rafatsimaan@gmail.com
רזק רושרושמנהל יחידת נוער050-867318104-6267074rezek.rosh@hotmail.com
רים זרייקמנהלת מחלקת חינוך 052-6463503073-7079011-2-3 elbn.edu@gmail.com