תכניות מתאר

  
תכנית איחוד וחלוקה מחדש בקרקע פרטית (משרד השיכון)
תכנית שינוי יעוד למבני ציבור ליד מבנה מועצה
תכנית מתאר הרחבת אזור התעשייה
תכנית מתאר מגרשים שכונת פואז
תכנית מתאר שכונה מערבית משרד שיכון
תכנית מתאר שכונה מזרחית - משרד שיכון מס' 20616
תכנית מתאר שינוי יעוד גני ילדים
תכנית מתאר שינוי יעוד למועדון תרבות ונוער
תכנית מתאר לבתי קברות חניון ציבורי ומגרש ספורט
תכנית מתאר שכונה צפונית מ.מ. ו- רמ"י

צילום אויר כללי